Julklapp Välgörenhet> Välgörenhetsorganisation: Rädda Barnen

Filter

Rädda Barnen julklapp och julgåva

Här hittar du julklappar från Rädda Barnen så att du enkelt kan välja ut en god julgåva att ge som julklapp i år.

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  • som respekterar och värdesätter varje barn.
  • som lyssnar till – och lär av – barn
  • som ger varje barn framtidstro och möjligheter.

Rädda Barnen uppmärksammar när barns rättigheter kränks. Vi väcker opinion i barnrättsfrågor och påverkar makthavare – från kommuner till FN.

En svensk organisation med internationell verksamhet
I Sverige arbetar vi tillsammans med medlemmarna i våra lokalföreningar för att driva påverkansarbete och skapa opinion kring barns situation. Våra elva regionkontor runt om i landet ger stöd till lokalföreningarna. Internationellt arbetar vi i åtta regioner runtom i världen i nära samarbete med omkring 330 lokala och nationella organisationer. De är experter på barns situation i sina samhällen och det är genom att stärka de nationella krafterna och initiativen som vi kan uppnå långsiktiga förbättringar av barnens levnadsvillkor. Vi stärker våra samarbetsorganisationer så att de kan verka som granskare och pådrivare i förhållande till regering och förvaltning. Vi stödjer också nätverk av barnrättsorganisationer på både nationell, regional och global nivå. Läs mer om vad vi gör under Vårt arbete.

En internationell barnrättsrörelse
Rädda Barnen är en del av Save the Children International som består av 29 organisationer som arbetar för barns rättigheter. Tillsammans med de andra organisationerna i Internationella Rädda Barnen lyfter vi fram barns rättigheter i allt biståndsarbete, både vid katastrofsituationer och mer långsiktiga insatser.

Läs mer om Rädda Barnen på: www.rb.se